SpeechDesigner

SpeechDesigner er et uttaleprogram som bidrar til kraftig forbedring av uttalen på få timer.

Vi bruker smartmotion metoden, en enkel og velprøvd metode, hvor vi bruker lyd, rytme, elastisitet og intonasjon. Metoden er utviklet i samarbeid med eksperter innen fagfeltene; nevrovitenskap, logopedi og pedagogikk.

Vårt mål
Bidra til at fremmedspråklige får større muligheter gjennom ny og bedre uttale.