Bli kjent samtale!

Din bedrift skal ha KompetansePluss kurs som vi i Konsulentas skal gjennomføre. I den forbindelse starter vi kursforløpet med en Bli kjent samtale mellom deg og vår salgsveileder. De svarene du sender inn her, er grunnlaget for den samtalen. Her får du spørsmål som du må svare på med tekst og spørsmål der du kan krysse av på alternativer.

“Bli kjent samtalen” innledes med informasjon om salgsveilederen sin rolle og hensikten med samtalen. Salgsveilederen vil vektlegge opplevelsen av trygge rammer og konfidensialitet. Målet er at det skal være en konstruktiv og positiv samtale, hvor vi benytter innholdet i samtalene som kartlegging i forhold til kompetanseheving og som et grunnlag for best mulig tilpasning i forbindelse med utforming av Kompetanse Pluss kurset.

Step 1 of 5

Personalia

Vi starter med at du må fylle ut info om deg og så går du videre til neste side. Når alt er fylt ut og du kommer til siste side, trykker du på send.