Kompetansekartlegging!

Din bedrift skal ha KompetansePluss kurs som vi i Konsulentas skal gjennomføre. I den forbindelse må du fylle ut en kompetansekartlegging om deg selv, hvor vi benytter innholdet som et grunnlag for best mulig tilpasning i forbindelse med utforming av Kompetanse Pluss kurset. Du får noen spørsmål du må svare på med tekst og spørsmål der du kan krysse av på alternativer.

Step 1 of 5

Personalia

Vi starter med at du må fylle ut info om deg og så går du videre til neste side. Når alt er fylt ut og du kommer til siste side, trykker du på send.