Kurs registrering Sørlandssenteret/Sørlandsparken

Tusen takk for at du har meldt deg på til vårens kurs. Her registrerer du navn og kontaktinformasjon om deg selv, deretter må vi vite hvilket kurs du skal delta på. Når det er krysset i, kommer det frem hvilke kurstider som gjelder for akkurat dette kurset. Det er viktig at du krysser av for flere alternativer hvis dette kan passe for deg, slik at vi kan sikre at alle skal få mulighet til å delta på et passende tidspunkt.

Du vil få tilbakemelding på hvilken kurstid som er tildelt deg, når vi har mottatt alle registreringene.