Reserver kursplass
Her reservereres plass for deltakelse på KompetansePluss kurs i løpet av 2021. Velg sted og deretter fyll ut hvor mange plasser som skal reserveres på hvilke kurs. Du vil i etterkant få tilsendt en mail, eller få besøk av en av våre ansatte for bekreftelse på registreringen.