Kursevaluering Taxi -Digitalt
Tusen takk for at du har deltatt på Kompetansepluss kurs hos oss. Som avslutning på kurset må vi be deg utfylle et evalueringskjema. Når skjema er utfylt vil du få tilsendt kursbevis. I første del må du opplyse ditt navn og mail adressen, spørsmålene deretter blir ikke satt i sammenheng med navnet ditt, det vil si at dine svar er anonyme.
1
2
3
4

Personalia