Taxi - Kompetansekartlegging

Bedriftsopplysninger

Personlige opplysninger

Kartlegging

KompetansePluss er et offentlig finansiert program som retter seg mot voksne mennesker i arbeidslivet. Gjennom programmet skal du kunne styrke dine basisferdigheter innen muntlig kompetanse. Kartleggingen har foregått ved at vi måtte presentere oss, vår bedrift, vårt arbeid og arbeidsoppgaver. I tillegg måtte vi fortelle om våre forventinger til kurset og hvilke temaer jeg ser mest frem til. Samtidig vil vi gjerne i tillegg til å skrive om din utdanning at du også krysser av på spørsmålene på neste side.

Min kompetanse