Tor Dahl

meet the team - - Circle - Individual

Tor Dahl

Samarbeidspartner

Erfaring:
Tor har jobbet med rådgivning, trening og organisasjonsutvikling i ledende varehandels- og leverandørbedrifter i Skandinavia siden 1990. I tillegg har han vært benyttet som foredragsholder og artikkelforfatter i fagtidsskrifter.

Salg og markedsføring
Tor har bred og allsidig erfaring fra salg, salgsledelse og rekruttering.

Dialogic AS
Fra 1996 drev han rådgivning og trening gjennom eget firma, Katalysator AS og fra mars 2012 i Dialogic. I Dialogic har han særlig ansvar for organisasjonsutvikling og trening av ledere og medarbeidere i byggevarebedrifter og leverandørbedrifter til byggevarer.

Tor har jobbet som seniorkonsulent på Varehandelens Høyskole. Han hadde i 3 år ansvar for utvikling og trening av ledere og rådgivere i salgsledelse og salg i Kreditkassa/Nordea.

Utdannelse
Faglærer fra Statens Lærerhøgskole for Handel og Kontor Høgskolekandidat i økonomi/administrasjon fra Høgskolen i Agder Revisjonsstudium fra Høgskolen i Agder