KompetansePluss

Kompetansepluss

Konsulentas er tilbyder av KompetansePlusskurs via Kompetanse Norge. Vi utvikler kompetanseprogrammer innenfor service-, logistikk og taxinæringen for å øke ansattes grunnleggende ferdigheter.

Vi søker om midler, er kontaktpunkt mot Kompetanse Norge, er pedagogisk ansvarlig på en definert avtale og gjennomfører kurset for din bedrift. Opplæringen blir finansiert gjennom offentlige midler, så det er ingen kostander for den enkelte deltaker.

Våre K+ kurs

Salg og service

Kurset er spesialtilpasset for butikkselgere og butikkledere, hotell og restaurant/kafé, og vi underviser i både teori og praksis.

Kurset tar for seg viktige aspekter som: Måloppnåelse, planlegging, identitet, personlig– skriftlig– og digital kommunikasjon, salg, salgsrutiner, personlig service, økonomi med bla. fortjeneste, budsjett og svinn. Det består av 14 kurssamlinger over ca. 3 måneder og er en kombinasjon av klasseroms og nettundervisning.

Formålet med opplæringsprogrammet er å øke deltakernes kunnskap om alle sider i det å være selger, for uansett yrke, så selger du.
Gjennom økt kunnskap og forståelse, ønsker vi å gjøre deltakerne enda mer stolte av jobben sin.
Gjøre flere kunder enda mer fornøyd slik at de alltid kommer tilbake!
Øke kompetansen innenfor faget og være med på å jobbe for en god bunnlinje = trygg arbeidsplass.

Referanse:

Har lært veldig mye og er utrolig fornøyd med engasjert og dedikert kursholder.
Noe av det viktigste jeg har lært er å se bedriften fra et annet perspektiv, ikke bare med mine øyne, men også kunders og bedriften (ledere).

Jeg har blitt mer bevisst på hvem jeg er som selger og hva jeg kan gjøre for å påvirke salget, hvordan drive omtankesalg for eksempel.
Har i tillegg fått mye bedre økonomisk forståelse og interesse.

Kursdeltaker våren 2020

Salg, service og organisasjon for taxinæringen

Kurset er spesialtilpasset for taxieiere, sjåfører og sentralansatte, og vi underviser i både teori og praksis.

Kurset tar for seg viktige aspekter som: Organisasjon, Lover og regler, menneskelig-, bedriftens-, og digital kommunikasjon, personlig service, reklamasjoner, passasjerer med spesielle behov, salg, offentlige anbud, marked, økonomi med bla. budsjett, lønn, hva koster bilen, forsikring, svinn og ranskurs for dem som ønsker det. Det består av 10 kurssamlinger over ca. 3 måneder og er en kombinasjon av klasseroms og nettundervisning.

Formålet med opplæringsprogrammet er å øke deltakernes kunnskap om alle sider ved det å være taxisjåfør.
Gjennom økt kunnskap og forståelse for den viktige jobben som taxisjåfør, ønsker vi å gjøre deltakerne enda mer stolt av jobben sin.
Gjøre flere kunder enda mer fornøyd slik at de alltid kommer tilbake!

Fagbrevkurs i salgsfaget eller logistikk

Konsulentas er med i en prøveordning for fagopplæring i Kompetansepluss, og vi kan tilby fagbrevkurs for bare en bedrift eller flere bedrifter sammen med minimum 7 og opptil 20 deltakere. Kursavgiften dekkes i sin helhet av Kompetanse Norge. Deltaker betaler kun pensumlitteratur, eksamens- og fagprøveavgift selv.
Det går over en periode  fra 3 til 6 måneder og er en kombinasjon av klasseroms eller nettundervisning og noe selvstudie med oppgaveløsninger.

Deltakerne bør ha minimum 4 års relevant praksis innenfor faget. Har en ikke så mange års praksis, kan en også ta fagbrevet gjennom å bli lærling, noe vår samarbeidspartner Fagopplæring Sør kan hjelpe med.

Kurset deles opp i følgende moduler og bygger på Kunnskapsdepartementets læringsplan:

Salgsfaget:
Bedriften, Markedsføring, Salg, Service, Lønnsomhet, Økonomi, Lover og Eksamensøving. 

Logistikk:
Kommunikasjon, lover & regler, kvalitetskrav, service & kundebehandling, internkontroll, planlegging og prising av transportoppdrag, forsikringsordninger, vareflyt og varekretsløp, emballering, merking og klargjøring, forskriftsmessig sikring av last, terminalarbeid, prosedyrer ved internasjonale transportoppdrag, gruppeoppgaver, forberedelser til eksamen og øving på tidligere eksamensoppgaver.

Kontakt oss for mer informasjon eller bestilling av kurs

Mail: kurs@konsulentas.no
Telefon: +47 91 67 97 82

Vi vil gjerne hjelpe deg!