Kursinformasjon

Konsulentas er tilbyder av KompetansePluss kurs via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi utvikler kompetanseprogrammer for å øke ansattes grunnleggende ferdigheter. Opplæringen blir finansiert gjennom offentlige midler, det er ingen kostander for den enkelte deltaker.

Salgsveiledning!

SALGSVEILEDNING I BEDRIFT/BUTIKK
Vi er til stedet der den viktigste jobben til deres ansatte skjer, i bedriften i møte med kundene.Vi blir kjent med de ansatte og i samarbeid med hver enkelt utarbeider vi en plan/mål for utvikling og alle får  oppfølging for å sikre fremdrift og måloppnåelse.Vår salgsveileder er i bedriften, følger ansatte i deres daglige oppgaver, observerer salgsamtalene og gir direkte tilbakemelding på utførelsen. Vi legger vekt på å sikre best mulig samspill mellom den ikke verbale- og den verbale kommunikasjon. Vi bruker enten deres interne salgskonsept eller salgsprosess fra vårt salg og servicekurs til veiledningen.

INVESTERING OG TIDSRAMME
Programmet er kostnadsfritt for arbeidsgiver og deltaker, det er kun investering av tid og den foregår i arbeidstiden. Vi er hos dere flere dager (antall dager varierer etter størrelse på butikken) over en periode på 1 – 2 mnd. for å sikre best mulig oppfølging og resultater.

 

HVEM KAN DELTA

 • Alle bedrifter, små og store
 • Det må være minimum 7 deltakere per kurs
  • Bedrift med under 7 deltakere, blir slått sammen med annen bedrift innenfor bransjen for å oppnå nok deltakere
  • Bedrift med over 7 deltakere får eget kurs/program

PRAKTISK GJENNOMFØRINGSPROSESS:

 • Vi avtaler hvilket kursoppsett dere ønsker
 • Samarbeidsavtale opprettes og signeres innen 1. desember
 • Konsulentas søker støtte ved Direktoratet for Høyere utdanning og kompetanse
 • Tilsagn/avslag mottas ca. starten av mars 2024
 • Oppstart kurs 1.halvår 2024
 • Konsulentas står for det faglige innholdet
 • Konsulentas står for all rapportering til Direktoratet for Høyere utdanning og kompetanse

Vil dere bestille eller få mer informasjon om salgsveiledning, fyll ut feltene her og send inn!

Salg- og service kurs

Kurset består av:

 • 5 – 11 samlinger med kursholder
 • Antall samlinger og tidspunkter avtales etter bedriftens ønsker
 • Servicesjekk
 • Hvem kan delta: alle ansatte
 • Nettside med tilgang til masse nyttig materiell
 • Kursbevis
 • Kursene består av presentasjoner, filmer, mange gode snakker, erfaringsutveksling og oppgaveløsninger i grupper – det er ingen eksamen, tester eller prøver:-)

Aktuelle temaer :
Veien til målet, planlegging, bedriftens – og personlig identitet, personlig- digital og skriftlig kommunikasjon, personlig – ,system- og materiell service, kundeorientering, salgsorientering, servicemål og regler, reklamasjoner og økonomi med bla. budsjett, nøkkeltall, prosent, merverdiavgift, fortjeneste, rabatt og svinn.

“Har lært veldig mye og er utrolig fornøyd med engasjert og dedikert kursholder.

Noe av det viktigste jeg har lært er å se bedriften fra et annet perspektiv. Jeg har blitt mer bevisst på hvem jeg er som selger og hva jeg kan gjøre for å påvirke salget. Har i tillegg fått mye bedre økonomisk forståelse.”
Kursdeltaker 2021

Lederkurs

Kurset består av:

 • 5 – 9 kurssamlinger med kursholder
 • Antall samlinger og tidspunkter avtales etter bedriftens ønsker
 • Hvem kan delta: de som har tidligere ledererfaring eller innehar stilling leder/assisterende leder.
 • Nettside med tilgang til masse nyttig informasjon og materiell
 • Kursbevis
 • Kursene består av presentasjoner, filmer, erfaringsutveksling, gode dialoger og oppgaveløsninger.

Aktuelle temaer :
Kommunikasjon, holdninger, feedback, intervju, referansesjekk, motivasjons-, medarbeider- og drøftelsessamtaler, salgsprosessen, økonomi, måloppnåelse og planlegging.

“Dette kurset var veldig nyttig for meg, jeg har lært mye som kan brukes i jobben min.
Viktigste for meg hvordan jeg må kommunisere med mine ansatte og ikke minst med kunder.”
Leder 2021

 

“Et utrolig bra kurs, som byr på mye faglig kunnskap som omhandler leder-rollen.”
Leder 2021

Ønsker å bli leder

Kurset består av:

 • 5 – 9 kurssamlinger med kursholder
 • Antall samlinger og tidspunkter avtales etter bedriftens ønsker
 • Hvem kan delta: alle ansatte
 • Nettside med tilgang til masse nyttig informasjon og materiell
 • Kursbevis
 • Kursene består av presentasjoner, filmer, erfaringsutveksling, gode dialoger og oppgaveløsninger.

Temaer :
Kommunikasjon, holdninger, feedback/tilbakemeldinger, motivasjon, intervju, referansesjekk, medarbeider- og drøftelsessamtaler, salgsprosessen, økonomi med budsjett, nøkkeltall, lønnstall og svinn, måloppnåelse og planlegging.

“Imponert over gjennomføringen og måten kurset er blitt vinklet til oss i gruppen som enda ikke er ledere. Hvor vi må reflektere og settes oss i ukjente roller.”
Deltaker 2021

 

“Det har vært et veldig lærerikt kurs som jeg har hatt stor glede av. Jeg har blitt mer bevisst på hvilken type leder jeg ønsker å være og hvilke utfordringer det er knyttet til lederrollen.”
Deltaker 2021

HVEM KAN DELTA

 • Alle bedrifter, små og store
 • Det må være minimum 7 deltakere per kurs
  • Bedrift med under 7 deltakere, blir slått sammen med annen bedrift innenfor bransjen for å oppnå nok deltakere
  • Bedrift med over 7 deltakere får eget kurs/program

PRAKTISK GJENNOMFØRINGSPROSESS:

 • Vi avtaler hvilket kursoppsett dere ønsker
 • Samarbeidsavtale opprettes og signeres innen 1. desember
 • Konsulentas søker støtte ved Direktoratet for Høyere utdanning
 • Tilsagn/avslag mottas ca. starten av mars 2024
 • Oppstart kurs fra mars/april 2024
 • Konsulentas står for det faglige innholdet
 • Konsulentas står for all rapportering til Direktoratet for Høyere utdanning