Forberedende Fagbrevkurs

Har du fire års erfaring og har lyst til å ta fagbrev?

Våre fagbrevkurs våren 2024, er forberedende kurs med eksamensøving for Salgsfaget og Logistikk.

For mer informasjon om de enkelte kursene og påmelding, velg her:

Vi forbereder deg på skriftlig eksamen og fagprøven innenfor salgsfaget.

Vi forbereder deg på skriftlig eksamen innen logistikkfaget.

Høsten 2024

Til høsten kommer nye fagbrevkurs innenfor Salgsfaget, Reiseliv og Logistikk som du allerede nå kan melde din interesse for her.

Vi forbereder deg på skriftlig eksamen og fagprøven innenfor salgsfaget.

Kurset tar deg gjennom relevant teori i tillegg til øving på reelle eksamensoppgaver

Kurset tar deg gjennom relevant teori i tillegg til forberedelser for eksamen.

Kurset tar deg gjennom relevant teori i tillegg til øving på reelle eksamensoppgaver

Privatist eksamen - Informasjon

Påmelding til  privatisteksamen:

Eksamenspåmelding for privatister gjøres på ditt fylkes hjemmesider, for Agder er det:  www.agderfk.no i perioden 15.jan -1.feb/1.sept.-15.sept. Her finner du også informasjon om selve gjennomføringen av eksamen og event. tilrettelegging. Er du i tvil om du har nok erfaring finner du kontaktopplysninger for hvor du skal henvende deg, også på denne siden.

Påmeldingsfrist er i februar for eksamen juni og september for eksamen november
Eksamensdatoen er vanligvis helt i midten av juni/november, og du kan ikke gå opp til fagbrev før du har bestått denne.

Eksamensavgift betales ved påmelding.

Velg eksamenssted ved påmelding, det er ikke mulig å endre sted etter at påmeldingsfristen er utgått.
Eksamen avholdes på en videregående skole i en av de større byene i ditt fylke. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra internett. Du får karakter på eksamen, likt som i videregående skole.

Når eksamen er bestått kan du melde deg opp til fagprøve forutsatt at du har nok praksis (tilsvarende fem år i 100% stilling). Dette gjøres til opplæringskontoret i ditt fylke.
Du kan ta eksamen selv om du ennå ikke har nok praksis, den går ikke ut på dato. Da kan du melde deg opp til fagprøve straks du har nok praksis ute å måtte vente til etter neste eksamen, som kun avholdes to ganger i året.
Gebyr for fagprøven, betales når du melder deg opp.

Når praksis er godkjent kontakter sensorene deg med forslag til dato for fagprøve. Prøven avholdes på din arbeidsplass så sant dette er mulig.
Fagprøven går over tre dager, og inneholder både skriftlige-, muntlige- og praktiske oppgaver. Du får her vist dine ferdigheter som salgsarbeider, og har muligheten til å briljere med dine kunnskaper.
Karakterer er: Ikke bestått, Bestått, Meget godt bestått