Fagbrevkurs salgsfaget - Gratis deltakelse

Har du jobbet mer enn fire år med salgsfaget og har lyst til å ta fagbrevet?

Vi starter nye fagbrevkurs høsten 2023. Dette kurset er nyttig for alle som vurderer å ta fagbrev, og som ønsker å utvikle seg og bli bedre i faget, og du stiller sterkere med et fagbrev. Det er gratis å delta, det er kun eksamensavgift og pensumbok du må betale selv.
Kurset tar deg gjennom relevant teori i tillegg til øving på reelle eksamensoppgaver og ser på tidligere fagprøveoppgaver. Kurset har oppstart i september og det er to ulike kurs du kan velge mellom:

Kurs nr. 1: Foregår ved digitale samlinger Onsdager fra 30/8 til 22/11, kl. 8 -12.00, i tillegg til eksamensøvinger. Det sendes opptak av hver samling, slik at du kan se dem i etterkant hvis du går glipp av en undervisning.

Kurs nr. 2: Foregår ved fysiske samlinger i Kristiansand,  Torsdager fra 31.8, til 23/11, kl. 17–21 i tillegg til eksamensøvinger.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt på post@konsulentas.no

Kurset er full booket!

Ønsker du at vi tar kontakt med deg når vi har nye kurs, kontakt oss på post@konsulentas.no

 

Skriftlig eksamen:
Avholdes i november, og oppmelding må skje  i starten av septemberDu melder deg opp til eksamen på nettsiden til fylkeskommunen der du bor, kode for salgsfaget er SLG3103Du er selv ansvarlig for å melde deg opp. Konsulentas får midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til å holde disse kursene, derfor koster det ingenting for deg som deltaker å være med.