Service sjekk

Hvordan fremstår bedriften i deres viktigste oppgave, møte med kunden?

Service sjekk gir  ledere et godt grunnlag i arbeidet for å utvikle, motivere ansatte og forbedre kundeopplevelsene. Ved en service sjekk opptrer vi som en vanlig kunde i butikk, på telefonen eller via chat. Formålet er å kartlegge styrker og forbedringsmuligheter ved å gi dere en tilbakemelding på kundemøtet  fra et kundeperspektiv.

 

Vi kan måle både den personlige servicen og ved besøk i butikk  gi dere en tilbakemelding på hvordan selve opplevelsen av vareplassering, kundeinformasjon og det viktige førsteinntrykket er.

Kontakt oss