Kompetanse Pluss

Konsulentas er tilbyder av KompetansePlusskurs via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir). Vi utvikler kompetanseprogrammer for å øke ansattes grunnleggende ferdigheter. Opplæringen blir finansiert gjennom offentlige midler, det er ingen kostander for den enkelte deltaker.

Vi søker om midler, er kontaktpunkt mot HK-Dir, er pedagogisk ansvarlig på en definert avtale og gjennomfører kurset for din bedrift.

Salg og service

Kurset er spesialtilpasset for alle innen servicebransjen som butikkselgere, butikkledere, hotell- og restaurant/kafé ansatte.

Salg, service og organisasjon

Kurset er spesialtilpasset for taxieiere, sjåfører og sentralansatte, og vi underviser i både teori og praksis

Fagbrevkurs i logistikk

Gratis fagbrevkurs for dine ansatte innen logistikk. Kan være bare for en bedrift eller flere bedrifter sammen (min. 7 deltakere)

Fagbrevkurs i salgsfaget

Gratis fagbrevkurs for dine ansatte innen salgsfaget. Kan være bare en bedrift eller flere bedrifter i sammen (min.7 deltakere)

Salg og Service

Formålet med opplæringsprogrammet er å øke deltakernes kunnskap om alle sider i det å være selger, for uansett yrke, så selger du.

Kurset tar for seg viktige aspekter som: Måloppnåelse, planlegging, identitet, personlig– skriftlig– og digital kommunikasjon, salg, salgsrutiner, personlig service, økonomi med bla. fortjeneste, budsjett og svinn.

Det består av både teori og praksisnær opplæring over en periode på ca. 3 måneder.

Salg, service og organisasjon

Formålet med opplæringsprogrammet er å øke deltakernes kunnskap om alle sider i det å være taxisjåfør.

Kurset tar for seg aspekter som: Organisasjon, Lover og regler, mennesklig-, bedriftens-, og digital kommunikasjon, personlig service, reklamasjoner, passasjerer med spesielle behov, salg, offentlige anbud, marked, økonomi med bla. budsjett, lønn, hva koster bilen, forsikring, svinn og ranskurs for dem som ønsker det.

Det består av 10 kurssamlinger over ca. 3 måneder og er en kombinasjon av klasseroms og nettundervisning.

Fagbrevkurs i salgsfaget eller logistikk

Å ta fagbrev gjennom jobben er en vinn-vinn-situasjon for ansatte og arbeidsgivere.

Konsulentas er med i en prøveordning for fagopplæring i Kompetansepluss, noe som gjør at vi kan tilby fagbrevkurs for bare en bedrift eller flere bedrifter i sammen med minimum 7 deltakere.

Kursavgiften i sin helhet dekkes av HK-Dir, det er kun eksamen- og fagprøveavgift og pensumlitteratur, som en må dekke selv.
Det går over en periode  fra 3 til 6 måneder og er en kombinasjon av klasseroms eller nettundervisning og noe selvstudie med oppgaveløsninger.

Deltakerne bør ha minimum 4 års relevant praksis innenfor faget.

Kurset bygger på Kunnskapsdepartementets læringsplan:

Salgsfaget:
Bedriften, Markedsføring, Salg, Service, Lønnsomhet, Økonomi, Lover og Eksamensøving. 

Logistikk:
Kommunikasjon, Lover & Regler, Kvalitetskrav, Service & Kundebehandling, Internkontroll, Planlegging og prising av transportoppdrag, Forsikringsordninger, Vareflyt og varekretsløp, Emballering, merking og klargjøring, Forskriftsmessig sikring av last, Terminalarbeid, Prosedyrer ved internasjonale transportoppdrag.

Kontakt oss for mer informasjon eller bestilling av kurs
Mail: kurs@konsulentas.no
Telefon: +47 91 67 97 82

Kontakt oss