Fagbrevkurs Reiseliv - Gratis

Har du jobbet mer enn fire år innen hotell- eller reiselivsfaget?

Vi starter nye fagbrevkurs høsten 2024. Dette kurset er nyttig for alle som vurderer å ta fagbrev, og som ønsker å utvikle seg og bli bedre i faget, og du stiller sterkere med et fagbrev. Det er gratis å delta, det er kun eksamensavgift og pensumbok du må betale selv.
Kurset tar deg gjennom relevant teori i tillegg til øving på reelle eksamensoppgaver og ser på tidligere fagprøveoppgaver. Kurset har oppstart i september og foregår ved digitale samlinger ukentlig over en periode på ca. 3 måneder,  i tillegg til eksamensøvinger. Det sendes opptak av hver samling, slik at du kan se dem i etterkant hvis du går glipp av en undervisning.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt på post@konsulentas.no
Vi tar forbehold om nok påmeldinger for å kunne gjennomføre kurset og innvilget støtte fra HK-Dir.
Påmeldingskjema finner du nederst på siden:

Skriftlig eksamen:
Avholdes i november, og oppmelding må skje  i starten av septemberDu melder deg opp til eksamen på nettsiden til fylkeskommunen der du bor, kode for salgsfaget er RLV3103Du er selv ansvarlig for å melde deg opp. Konsulentas får midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til å holde disse kursene, derfor koster det ingenting for deg som deltaker å være med.

Kurset tar deg gjennom relevant teori i tillegg til øving på reelle eksamensoppgaver. Kurset går på tirsdager fra 17.-21, har oppstart 29.august og går frem til eksamen i november. Det vil være digitale samlinger i tillegg til eksamensøvinger.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt på post@konsulentas.no