Fagbrevkurs Reiseliv - Gratis

Har du jobbet mer enn fire år innen hotell- eller reiselivsfaget?

Da kan du få dekket alle utgifter til eksamen og fagprøve – i tillegg til gratis kurs med eksamensøving og undervisning.

Kurset tar deg gjennom relevant teori i tillegg til øving på reelle eksamensoppgaver. Kurset går over 10 ganger med oppstart tirsdag 7. februar 2023. Det vil være digitale samlinger fra kl 17–21 i tillegg til eksamensøvinger.

Skriftlig eksamen:
Avholdes i mai 2023, og oppmelding må skje mellom 15. januar og 1. februar 2023. Du melder deg opp til eksamen på nettsiden til fylkeskommunen der du bor, kode for reiselivsfaget er RLV3102. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp. Utgifter til teoribok, eksamensavgift og prøveavgift for fagprøven blir refundert når du deltar på kurset. Konsulentas får midler fra Bransjeprogrammet til å holde disse kursene, derfor koster det ingenting for deg som deltaker å være med.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt på post@konsulentas.no

NB! Påmeldingsfrist 20. januar 2023. Vi har bare 20 plasser på dette kurset, så påmelding er bindende.