Fagbrevkurs Reiseliv - Gratis

Har du jobbet mer enn fire år innen hotell- eller reiselivsfaget?

Da kan du få dekket alle utgifter til eksamen og fagprøve  (refunderes etter gjennomført kurs)– i tillegg til gratis kurs med eksamensøving og undervisning.

Kurset tar deg gjennom relevant teori i tillegg til øving på reelle eksamensoppgaver. Kurset går på tirsdager fra 17.-21, har oppstart 29.august og går frem til eksamen i november. Det vil være digitale samlinger i tillegg til eksamensøvinger.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt på post@konsulentas.no

NB! Kurset er nå fult, ønsker du å stå på venteliste fyll ut påmeldingskjema under.

Skriftlig eksamen:
Avholdes i november 2023, og oppmelding må skje mellom 1.september og 15. september. Du melder deg opp til eksamen på nettsiden til fylkeskommunen der du bor, kode for reiselivsfaget er RLV3103. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp. Utgifter til teoribok, eksamensavgift og prøveavgift for fagprøven blir refundert når du deltar på kurset. Konsulentas får midler fra Bransjeprogrammet til å holde disse kursene, derfor koster det ingenting for deg som deltaker å være med.