fagbrev i salgsfaget

Fagbrev

For bedrifter

Vi tilbyr Gratis fagbrevkurs innenfor salgsfaget, reiselivsfaget, logistikk, service- og administrasjonsfaget for bedrifter .

Påmeldingsfrist for 2024: 4.mars

Konsulentas er som tilbyder hos HK-dir Kompetanse Norge, med i en prøveordning for fagopplæring i Kompetansepluss, derfor kan vi tilbyr fagbrevkurs.

Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, det er kun eksamen- og fagprøveavgift og pensumlitteratur, en må dekke selv. De ansatte bør ha  4 års relevant praksis innenfor faget og kurset kan fint gjennomføres ved siden av jobb. Kurset er en kombinasjon av klasseroms og/eller nettundervisning. Vi starter i august’24/januar ’25 og avsluttes rett før eksamen i enten juni/november. Kurset gjennomføres i en periode på 3-6 måneder og tar en gjennom relevant teori i tillegg til øving på reelle eksamensoppgaver og ser på tidligere fagprøveoppgaver.

Kursets innhold:

Kurset deles i ulike moduler og bygger på Kunnskapsdepartementets læringsplan.

Gjennom hele kurset har vi fokus på å løse tidligere eksamensoppgaver slik at en er godt forberedt når eksamensdagen kommer.
Kurset ledes av Christin Dahl og Rolf Øygarden, som har loset flere kull gjennom eksamen med glans.

Fyll ut skjema under og vi kontakter deg etter vi har mottatt din melding om interesse for kurset.

Har du noen spørsmål, send en mail til: kurs@konsulentas.no  eller ring
Hege Gjermundnes 481 57 433  | Kirsten Olsson:  916 79 782

Om kurs og deltakere

Praktisk info om privatisteksamen:

Eksamensoppmelding for privatister gjøres på denne siden : www.agderfk.no

Påmeldingsfrist er i februar for eksamen vår  og september for høsten.
Eksamensdatoen er vanligvis helt i midten av juni/slutten av november, og du kan ikke gå opp til fagbrev før du har bestått denne.

Ønsker du å avlegge eksamen i Kristiansand eller byene vestover må du melde deg til eksamen i «Agder fylkeskommune. Gamle Vest-Agder»
Det er ikke mulig å endre eksamenssted etter at påmeldingsfristen er utgått.
Eksamen avholdes på en videregående skole i en av de større byene i ditt fylke. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra internett. Du får karakter på eksamen, likt som i videregående skole.

Når eksamen er bestått kan du melde deg opp til fagprøve forutsatt at du har nok praksis (tilsvarende fem år i 100% stilling). Dette gjøres til opplæringskontoret i ditt fylke.
Du kan ta eksamen selv om du ennå ikke har nok praksis, den går ikke ut på dato. Da kan du melde deg opp til fagprøve straks du har nok praksis ute å måtte vente til etter neste eksamen, som kun avholdes to ganger i året.
Når praksis er godkjent kontakter sensorene deg med forslag til dato for fagprøve. Prøven avholdes på din arbeidsplass så sant dette er mulig.
Fagprøven går over fem dager, og inneholder både skriftlige-, muntlige- og praktiske oppgaver. Du får her vist dine ferdigheter som salgsarbeider, og har muligheten til å briljere med dine kunnskaper.
Karakterer er: Ikke bestått, Bestått, Meget godt bestått

Vi vil gjerne hjelpe deg!