Evaluering salgsveiledning 2024
Tusen takk for at du har deltatt på Kompetansepluss kurs hos oss. Som avslutning på kurset må vi be deg utfylle et evalueringsskjema. Når skjema er utfylt vil du få tilsendt kursbevis. Først må du fylle ut ditt navn for deretter å svare på noen spørsmål for hva du har lært og hvor fornøyd du har vært med kurset. Vi setter stor pris på dine tilbakemeldinger slik at vi kan bruke dette til å forbedre vårt kursmaterialet til fremtidige deltakere.
1
2
3
4