Kursevaluering Logistikk fagbrev
Vi har nå vært gjennom KompetansePluss fagbrevkurset, inkludert en del eksamensoppgaver, hvor vi har gjennomgått følgende temaer: Service og kundebehandling, Yrkesrollen, Godshåndtering, Organisasjon, Kommunikasjon , Økonomi, Lover & regler, Bransjelære, Kvalitetskrav Alt dette har gjort at vi har fått brukt det som Kompetanse Norge har gitt tilskudd til, altså fagopplæring i logistikkfaget samt øke ferdigheter i lesing, skriving, regning og muntlig. Vi i Konsulentas håper at du har hatt utbytte av kurset, og ønsker at du bruker litt tid på å gi oss en anonym tilbakemelding på hva du har lært og hvordan du har vært fornøyd med kurset.
1
2
3
4

Personalia

Vi bruker ikke ditt navn i forbindelse med svarene gitt på selve evalueringen, de svarene er anonyme, dette er kun for bekreftelse på at du har svart på evalueringen og du vil deretter få tilsendt kursbevis.