Personvernerklæring

 

1  Innledning

Konsulentas er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Hvem er ansvarlig for håndtering av personopplysninger og hvilke regler gjelder?
Konsulentas AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester.
Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Det er frivillig å oppgi personopplysninger.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du bestiller/melder deg på kurs, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Ved påmeldinger til kurs ber vi også om fødselsdatoen din.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har direkte kontakt med oss, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

 

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • Gjennomføre kursbestillinger og påmeldinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre din bestilling eller påmelding til kurs, bl.a. for å sende deg info, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.
 • Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 • Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre kurs.

Det rettslige grunnlaget for formål 3 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.
Det rettslige grunnlaget for formål 1 og 2 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.
Det rettslige grunnlaget for formål 3 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring.

4  Hvem deler vi personopplysninger med
Informasjonen du registrerer lagres konfidensielt i våre systemer og vi deler ikke denne informasjonen med tredjepart. Eneste unntaket er naturligvis at vi deler informasjonen med de som leder kursene. Utover dette deler vi ikke informasjon med tredjepart

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med revisjonkrav og rapportering.

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:
E-postadresse: post@konsulentas.no
Adresse: Dronningensgate 2A, 4610 Kristiansand

Oppdatert dato – 17.desember 2020