Kirsten Olsson

meet the team - - Circle - Individual

Kirsten Olsson

Eier og kursholder

Telefon: +47 91 67 97 82

Erfaring
Kirsten har lang og solid erfaring innen innkjøpsledelse, prosjektledelse og logistikk. Hun har også jobbet i flere år med salg og service i belysningsbransjen, reiseliv og databransjen.

Innkjøp, logistikk og prosjektledelse
Kirsten har 18 års erfaring som innkjøpssjef innenfor private bedrifter, dette innenfor sportsbransjen (Scan Trade AS) og byggevarebransjen (Optimera) samt prosjektarbeid og prosjektledelse. Prosjektleder for Virkes EDI prosjekt i byggevarebransjen.

Salg og markedsføring
Kirsten har også mange års erfaring fra blant annet hotell, reiseliv, utvikling av Setesdalsbanen og oppbygging av salgsorganisasjon innen belysningsbransjen.

Utdannelse
UIS -Voksen pedagogikk/grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Prosjektledelse fra BI, fagkurs i Markedsføring, strategisk innkjøpsledelse fra Nima Utdanning og lederskolen.  Hun er E3 sertifisert – et avansert innkjøps- og prognoseprogram.

Kurs
Pedagogisk ansvarlig for våre Kompetansepluss kurs, samt kursholder. Holdt mange ulike instruktør- og diverse datakurs.
Gjennomførte kurs i regi av Kompetanse Norge: Grunnkurs og kurs for lærere i KompetansePluss samt kurs i grunnleggende ferdigheter. Gult belte i Lean og kurs i Etisk Handel.